A Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola Veszprém Vármegye a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott otthont nyújtó feladatait gyermekotthoni hálózat működtetésével látja el. Gyermekotthoni Hálózatunkban jelenleg 5 gyermekotthoni szakmai egység egy Utógondozó Otthon és külső férőhelye nyújtanak teljes körű otthont nyújtó és utógondozói ellátást 215 férőhelyen, gyámhatósági határozat alapján, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára. A Gyermekotthoni Hálózat központja az intézmény székhelyén (8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10. 3. emelet) található, lakásotthonai/gyermekotthonai Veszprém vármegye közigazgatási területén találhatóak:

Küldetésünk, hogy a minőségi és felelősségteljes gyermekellátás érdekében a gyermekotthoni hálózat keretein belül működő lakásotthonainkban biztonságos környezetet teremtsünk a mindenféle ártalommal és bántalmazással szembesülő, krízishelyzetben lévő gyermekek számára. Ezért szakembereink fontosnak tartják az értékközvetítést, a személyes példamutatást az érzelmi nevelésben, a szocializációban, az oktatásban és különböző jogi helyzetekben. Az erős kohéziójú szakmai közösség, melynek hatékonyságát a szakmai tudás, jó gyakorlatok, hagyományok és képzések, önképzésre való igényesség jellemez, családpótló szerepre törekszik. Prioritásként kezelik és minden hatékony eszközzel támogatják a vérszerinti családi vagy egyéb értéket hordozó kapcsolatokat, a családba történő visszagondozást és az önálló életre való felkészítést. A gyermeki személyiség sérüléseit, a veszteségek enyhítését egységes szakmai szemlélet mellett igyekeznek kezelni. Törekednek szakmai konzultációra az alapellátás, a szakszolgálat, a hatóságok és társszakmák képviselőivel. A gyermekek személyes élettörténetére és aktuális fejlődés állapotára keresnek megfelelő válaszokat egy többszintű, árnyalt, segítő lakásotthoni közegben.

Lakásotthononként 8-12 gyermek részére nyújtunk ellátást egy, vagy többszintes, többnyire saját zöldterülettel rendelkező családi házakban, otthoni körülményeket biztosítva normál, különleges, valamint integráltan különleges és speciális szükségletű, illetve utógondozott gyermek és fiatal felnőtt számára. Az itt nevelkedő gyermekeknek a biztonság és a szeretetteli légkör kialakításán túl fontos, hogy felkészülhessenek az előttük álló felnőttkor kihívásaira. Ezért célzottan törekszünk arra, hogy az életkori sajátosságaiknak és képességeiknek, valamint szükségleteiknek megfelelő oktatási-nevelési feladatokon, fejlesztő-, felzárkóztató-, habilitációs-, rehabilitációs foglalkozásokon túl a neveltjeink képessé váljanak saját háztartás vezetésére, az önálló életvitel elsajátítására is. A lakásotthonokban dolgozó szakképzett nevelő, gyermekvédelmi asszisztens és gyermekfelügyelők munkáját pszichológus és fejlesztő pedagógus munkatársak is segítik.

Csecsemőotthonunk újszülött kortól három éves korig nyújt védelmet és ellátást kisgyermekek számára. Amennyiben a gyermekek hazagondozása nem lehetséges, a fókusz az örökbefogadásuk elősegítésén van. Ha ez nem megvalósítható, úgy elsősorban a Nevelőszülői Hálózaton belül, egy gondoskodó nevelőszülő az, aki számukra a legjobb megoldást jelenti. Ugyanitt lehetőség van kiskorú anyák elhelyezésére is születendő, illetve már megszületett gyermekeikkel is. Őket külön szakember segíti az anyaszerep elsajátításában, aki hasznos segítséget nyújt gyermekük gondozásában, kialakítja és erősíti felelősségtudatukat.

Különleges gyermekotthonainkban óvodás kortól egészen fiatal felnőtt korig 8-8 férőhelyen lehetőség nyílik értelmi, testi, vagy halmozott fogyatékossággal élő gyermekek számára tapasztalt és szaktudással rendelkező munkatársak meghitt, gondoskodó vezetése mellett a boldog, kiegyensúlyozott, élményekkel teli, lehetőség szerint teljes gyermekkor megéléséhez.

Lehetőség nyílik a nagykorúvá vált fiataljaink számára, hogy önálló életkezdésük hajnalán, annak indulása során keletkező nehézségeik áthidalásában, az utógondozói ellátás keretében, segítséget kapjanak saját jövőjük anyagi, szellemi és lelki megteremtésében. Mindezek megvalósításában munkánk során mindvégig szem előtt tartjuk, hogy megfelelő odafigyeléssel, empátiával, óvó-védő, segítő kezet nyújtva olyan meleg, ölelő otthont alakíthassunk ki gyermekeink számára, amely biztosítja ép és egészséges fizikai és pszichés fejlődésüket.


Szakmai Programok:

    1. számú gyermekotthoni szakmai egység szakmai programja (2022)
    2. számú gyermekotthoni szakmai egység szakmai programja (2022)
    3. számú gyermekotthoni szakmai egység szakmai programja (2022)
    4. számú gyermekotthoni szakmai egység szakmai programja (2022)
    5. számú gyermekotthoni szakmai egység szakmai programja (2022)

Weboldalunkon sütiket használunk

A vmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.