hétfő, február 19, 2018

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat az otthont nyújtó ellátáson belül egyrészt gyermekotthont, másrészt nevelőszülői hálózatot működtet.

A Nevelőszülői hálózat célja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásba ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, elsősorban 0-12 éves korú gyermekek számára biztonságot adó nevelőcsaládot nyújtson.

A Nevelőszülői hálózat feladata olyan foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülők működtetése, akik a nevelőszülői képesítés megszerzése után a saját otthonukban végzik munkájukat, gondozzák és nevelik teljes körű ellátás formájában a rájuk bízott gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket.

A nevelőszülő fontos feladata a teljes körű ellátás során, hogy a rájuk bízott gyermek személyiségállapotát, érdekeit és szükségleteit szem előtt tartva családi mintát nyújtson, érzelmi biztonságot adjon, a gyermek személyiségét, képességeit, tehetségét folyamatosan fejlessze és ezzel egyidejűleg a gyermeknek vérszerinti családjával való kiegyensúlyozott kapcsolattartását is segítse.

Vannak gyermekek, akik visszakerülhetnek vérszerinti családjukba, vannak, akik örökbefogadó szülőkhöz kerülnek és vannak, akik a nevelőszülői családban válnak nagykorúvá, innen kezdik meg önálló életüket.

A nevelőszülői feladat nagy kihívás egy család életében, számítani kell arra, hogy nemcsak sikerekkel és örömökkel jár, hanem időnként kudarcok is érhetik a feladatra vállalkozókat.

A nevelőszülőket nem hagyjuk magukra a munka során, feladatuk ellátásában nevelőszülői tanácsadók segítik gondjaik és problémáik megoldásában, valamint szükség esetén pszichológust biztosítunk a gyermekek és a nevelőszülők megsegítésére. Szakmai munkájukat képzéssel, továbbképzéssel tudjuk tudatosabbá, profibbá tenni.